Sluzby_copyediting_2

Co všechno s vaším textem mohu provést?

Copyediting – redigování

Upravím strukturu vašeho textu tak, aby měl hlavu a patu, to znamená především poutavý začátek, logický tok myšlenek a smysluplný závěr. Aby plnil svůj účel – sděloval váš příběh, prodával vaše služby a produkty.

Copyediting zahrnuje stylistické úpravy a korektury (slovosled, opakování slov, větné členění), krácení či prodloužení pasáží, přesun odstavců, přepracování nebo doplnění mezitituků, titulků a dalších členicích prvků. To vše citlivě, s respektem k autorovu stylu a záměru. Cílem redigování je zdokonalení textu, nikoliv autorské sebeprosazení.

Gramatické a stylistické korektury

Korektury textů ve formátech DOC, RTF i PDF. Odstranění gramatických chyb a opravy interpunkce, odstranění stylistických chyb (například úprava chybného slovosledu, nahrazení opakujících se slov synonymem, členění příliš dlouhých souvětí apod.).

Nejčastěji upravuji texty pro:
 webové stránky
 blogy
PR články
 tiskové zprávy
 firemní časopisy
 letáky a brožury
 e-shop