Blog_1_ilustrace

Jaké služby nabízím?

Odborné konzultace

Pomoc s přípravou nového firemního časopisu, newsletteru či novin. Návrh obsahu, rubrik, harmonogramu a nastavení procesů. Možnost zajištění grafického návrhu ve spolupráci s partnery.

Externí editorka

Sestavení časopisu z dodaných příspěvků včetně redigování a korektur textů, vyhledání fotografií, komunikace s interní redakcí, externisty a grafiky od první redakční schlůzky až do okamžiku předání tiskových dat.

Externí redaktorka

Redigování a korektury dodaných textů, psaní článků, zpráv, rozhovorů, reportáží, anket atd. Vyhledání fotografií ve fotobankách, možnost zajištění fotografa. Komunikace s externisty i grafickým studiem.

Korektorka

Gramatické a stylistické korektury článků, korektury PDF po grafickém zpracování, kontrola grafikem zapracovaných oprav i závěrečné předtiskové korektury náhledového PDF.

Jako editorka a redaktorka firemních časopisů mám zkušenosti v oborech:       

 automotive
 pojišťovnictví 
 bankovnictví
 zdravotnictví
energetika
 veřejná správa
 neziskový sektor