V dnešní digitální době se často diskutuje o tom, zda jsou tištěná firemní média ještě vůbec potřebná, když vše může být na webu, firemním blogu, sociálních sítích… Nicméně zkušenosti ukazují, že papírové časopisy či noviny svůj smysl neztratily a společnosti od jejich vydávání neustoupily. Co byste si měli promyslet, než se do vydávání firemního časopisu pustíte?

K čemu nám to bude?

Každá společnost, která uvažuje o firemním periodiku, by si měla v první řadě odpovědět na otázku, proč chce časopis vydávat, čeho tím chce dosáhnout a jakými způsoby bude tyto cíle měřit. Popřemýšlet o souvislostech s dalšími marketingovými aktivitami, o tom, jaké mezi nimi bude mít časopis místo.

Je třeba zvážit nejen technické záležitosti, jako je periodicita, rozsah, formát, zda to bude časopis nebo noviny, ale také ekonomickou stránku věci, tedy náklady na zpracování a tisk, a v neposlední řadě samozřejmě obsah. Předem bude nutné vybrat hlavní témata, kterým se časopis bude věnovat, a to nikoliv pouze v prvním čísle, ale i v dalších vydáních. 

Kdo to bude dělat?

Firemní časopis je pokaždé značně náročný projekt, který vyžaduje nadšení, kreativitu a vytrvalost. I když redakční práce, grafické zpracování a tisk zajistí externisté nebo agentura na klíč, je nutné, aby ve firmě byl člověk, který bude mít tento projekt za svůj. Měla by to být osoba, jež se dobře orientuje ve firemním dění a která je schopna vymýšlet obsah čísel.

Zároveň by firma měla sestavit redakční radu, ideálně z osob, které jsou samy schopné napsat článek nebo připravit podklady. Nemusí to být samozřejmě žádní profesionálové, zkušený editor už článek dokáže upravit tak, aby se dobře četl a dával smysl. Externí zpracovatel může napsat reportáž, udělat rozhovor, pořídit fotografie, ale bude očekávat, že obsah firemního časopisu určuje firma. Postupně se samozřejmě s její činností a lidmi seznámí a může přicházet s nápady, ale firma by měla mít jasno, čím jednotlivé stránky naplní. 

Jak čtenáře zaujmout?

Firemní časopis by měl především informovat o tom, čemu se firma věnuje. Může být samozřejmě i zábavný a měl by cílit i na emoce čtenářů, aby jej byli ochotni číst, ale rozhodně by se v něm neměly objevovat zbytečné „vycpávky“ jen kvůli zaplnění stránek. Pokud sáhnete k oblíbeným „tipům na výlet“, kuchařským receptům či recenzím knih, měli byste usilovat alespoň o nějakou spojitost s ostatním obsahem. Věřte, že bezradnost redakce při řešení prázdných stránek čtenáři brzy vycítí a na jejich vztahu k časopisu se to podepíše. Ztracená důvěra se potom velmi těžko získává zpět.  

Avšak pokud je vaše firma nadšená pro svou věc, přichází s novými nápady, inovacemi, má zajímavé služby a produkty, spolupracuje se zajímavými lidmi, pak jistě nebude mít problém vybrat si témata, o kterých budete chtít psát. Obecně je při vymýšlení obsahu nutné myslet na to, zda dané téma bude zajímat cílovou skupinu, čím budou informace čtenáři prospěšné a jak to vaší firmě prospěje, když tyto informace pošlete do světa.

Firemní časopis je běh na dlouhou trať a také něco stojí. Nezřídka se stává, že počáteční nadšení po třech vydáních vyprchá a projekt končí, přestože už časopis má své čtenáře a byl úspěšný. Vždy proto dobře zvažte, kdo všechno bude na časopisu dlouhodobě spolupracovat, zda se témata příliš brzy nevyčerpají a jaký rozsah a periodicita vydání budou pro vás zvládnutelné, aby byl projekt dlouhodobě udržitelný.

 

Publikováno

Říjen 30, 2019

Sdílet